Целодневна детска градина №166
назад В ПОМОЩ НА РОДИТЕЛИТЕ
2021г.

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ- БДП 2022г. 

 

 

МОДЕЛ ЗА РАБОТА СЪС СЕМЕЙСТВАТА И ДЕЦАТА В ПЕРИОДА НА АДАПТАЦИЯ ОТ СЕМЕЙНАТА СРЕДА КЪМ ДЕТСКАТА ГРАДИНА

 

—                                                                                                                           

Това е простичка история за сложна ситуация.

Обясните с правилните думи и емоции на децата, защо не могат да правят обичайните за тях неща.

 прочети ⇒   история_за _коронавируса