Целодневна детска градина №166
назад ЗОП 2019г.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27/03/2019г       ДОГОВОР    

 

12/03/2019г  16:14:52  ПРОТОКОЛ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА »»»   

20/02/2019г.

16:36:46   ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДГ166"ВЕСЕЛУШКА", СО, Р-Н ЛОЗЕНЕЦ, УЛ ГОРСКИ ПЪТНИК №23

ЗАПОВЕД                                                                            ОБЯВА     

                                                           

 

 ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ                     ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ    СВАЛИ »» 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

20/02/2019г.

16:10:03 ПРОТОКОЛ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА »          СЪОБЩЕНИЕ »  

 

06/02/2019г.  ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДГ№166"ВЕСЕЛУШКА", СО,Р-Н ЛОЗЕНЕЦ УЛ.ГОРСКИ ПЪТНИК№ 23

ОБЯВА         ПУБЛИЧНА ПОКАНА  №9085414 / 06.02.2019г. 

 

ЗАПОВЕД                     ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ      

 

ПЪЛНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ   СВАЛИ »»»