Целодневна детска градина №166
назад ЗОП 2016г.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

26/05/2016г.   Протокол от дейността  на комисията  

11/05/2016г. ЗОП Доставка на хранителни продукти за нуждите на ЦДГ№166"Веселушка", СО - район "Лозенец"

14:07:31 Заповед за откриване не процедура чрез събиране на оферти с обява по реда на глава 26 от ЗОП 

14:12:38 Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.3 от ЗОП 

14:16:50  Техническа спецификация към изпълнение на поръчката за доставка на хранителни продукти за нуждите на ЦДГ№166"Веселушка", СО - район "Лозенец" 

 14:27:41  Друга информация към изпълнение на поръчка за доставка на хранителни продукти за нуждите на ЦДГ№166"Веселушка", СО - район "Лозенец" 

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

10/05/2016г.  Протокол от дейността на комисията    

27/04/2016г.  Заповед удължаване срока за получаване на оферти   

20/04/2016г.  ЗОП  Доставка на хранителни продукти за нуждите на 166ЦДГ "Веселушка"-гр.София, СО -район "Лозенец"

13:52:26 Заповед за откриване на процедура чрез събиране на оферти с обява по реда на глава 26 от ЗОП   

13:52:48 Обява за  обществена поръчка на стойност по чл 20,ал 3 от ЗОП  

13:52:57 Техническа спецификация към изпълнение на поръчката за доставка на хранителни продукти за нуждите на 166ЦДГ"Веселушка", СО-район "Лозенец"

13:53:10 Друга информация към изпълнение на поръчка за доставка на хранителни продукти за нуждите на 166ЦДГ"Веселушка", СО-район "Лозенец"