Целодневна детска градина №166
назад Публични покани

06/02/2019г.  Публична покана  № 9085414/ 06.02.2019г     обява

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ №166 "Веселушка", гр.София , СО,

р-н Лозенец, ул."Горски пътник " №23

 

Заповед                                Техническа спецификация  

Пълна документация за участие 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15.04.2015г Протокол

27.03.2015г  Публична покана № 9040261 / 27.03.2015г  Доставка на хранителни продукти за нуждите на ЦДГ№166"Веселушка", гр.София, СО, р-н"Лозенец", ул."Горски пътник"№23

Заповед                                Пълна документация 

___________________________________________________________________________

13/02/2015 ПРОТОКОЛ

26/02/2015  Публична покана  №9038338 / 26.01.2015г        Доставка на хранителни продукти за нуждите на ЦДГ№166"Веселушка", гр. София, СО, район "Лозенец", ул."Горски пътник" №23

Заповед     Пълна документация


19/12/2014г  Заповед  Протокол №1  Протокол №2 Разяснителен протокол

10/12/2014г  Публична покана № 9037268/10.12.2014г Доставка на Газьол 0,001%S-Евро5 за отопление маркиран червен , за нуждите на ЦДГ №166"Веселушка"с адрес гр.София, р-н "Лозенец", ул. "Горски пътник"№23

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

(ЗАПОВЕД и ПЪЛНА ДОКУМЕНТАЦИЯ)

_______________________________________________________

09/12/2014г   Заповед за прекратяване на публична покана №9036722

На основание : неизпълнение на чл101г (1 )от ЗОП, нареждам да се прекрати процедурата по чл14,ал4 ,т2 във връзка с чл 101а от ЗОП за възлагане на обществена поръчка по глава 8а от ЗОП с предмет на поръчката "Доставка на Газьол 0,001%S-Евро5 за отопление, маркиран  червен за нуждите на ЦДГ№166"Веселушка"-гр.София СО -район "Лозенец",ул"Горски пътник"№23 и побликувана публична покана в АОП  с № 9036722/27.11.2014г 

_______________________________________________________

27/11/2014г Публична покана № 9036722  Доставка на Газьол 0,001% S -Евро5 за отопление, маркиран червен, за нуждите на ЦДГ№166"Веселушка" с адрес: гр.София, район"Лозенец",  ул"Горски пътник" №23

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

 ЗАПОВЕД, ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА , ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ )

___________________________________________________________________________

 24/11/2014г  Публична покана № 9036494  Доставка на газьол 0,1% S за отопление, маркиран червен, за нуждите на ЦДГ№166"Веселушка", с адрес гр. София, р-н "Лозенец", ул."Горски пътник" №23 ОТТЕГЛЕНА на 26/11/2014г в 16:07ч.

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ПУЛБЛИЧНАТА ПОКАНА

( Заповед,  Пълно описание на поръчката;  Документи за участие ) ОТТЕГЛЕНИ  на 26/11/2014г в 16:07ч