Целодневна детска градина №166
назад НОВИНИ

 

14.08.2023г.   Протоколи от конкурс ДОД

протокол ДОД англ.ез. 

протокол ДОД  логопед

протокол ДОД  йога

протокол ДОД фолкнетика

протокол ДОД  АФДС

протокол ДОД фехтовка 

протокол ДОД приложни изкуства с глина

 

19.03.2021г заповед на министъра на здравеопазването . 

26.11.2020г. Заповед на Министъра на здравеопазването   

10.11.2020г.    декларация за отсъствия в рамките на  епидемиологичната обстановка  kovid-19  

изтегли бланката ⇒    

27.10.2020г. АЛГОРИТЪМ НА ДЕЙСТВИЕ ПРИ СЛУЧАЙ НА  COVID-19 В ОБРАЗОВАТЕЛНОТА ИНСТИТУЦИЯ         

                                                                             ПРОЧЕТИ    ⇒     

 

24.10.2020г Протоколи от конкурса по ДОД

протокол фехтовка zap  image  image002  image003

протокол йога image  image002 image003 Image0004

протокол приложно с глина  zap  image  image0002  image003 

протокол спортно-подготвителни дейности   zap Image Image0001 Image0002 Image0003

протокол английски език  Image Image0002 Image0003 Image0004 Image0005 Image0006 Image0007

протокол фолкнетика    Image   Image0001  Image0002  Image0003  Image0004  Image0005  

19.10.2020г.

 ПОРАДИ ЗАБОЛЯВАНЕ НА ЧЛЕН ОТ КОМИСИЯТА, ПРОТОКОЛИТЕ ОТ КОНКУРСА ПО ДОД   ЩЕ БЪДАТ КАЧЕНИ ДО ПЕТЪК 23.10.2020г.

 12.10.2020г.

                                                                                          О Б Я В А 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС  ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ИЗВЪН ОСНОВНИТЕ ФОРМИ  НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАЙМОДЕЙСТВИЕ ЗА УЧЕБНИТЕ: 2020/2021г., 2021/2022г., 2022/2023г 

       • АНГЛИЙСКИ ЕЗИК     

 

       • ЙОГА     

 

       • ПРИЛОЖНО ИЗКУСТВО С ГЛИНА    

 

       • СПОРТНО - ПОДГОТВИТЕЛНИ И ДВИГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ   

 

       • ФЕХТОВКА    

 

       • ФОЛКНЕТИКА    

      

       

17/09/2020г.

НАСОКИ ЗА РАБОТА НА ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID -19

 

01/09/2020г.

Пояснения относно необходимите медицински изслeдвания ⇒  

28/08/2020г.

УКАЗАНИЯ ЗА ПОСЕЩЕНИЕ НА ДЕЦА В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ

   

07/07/2020г. 

АКТУАЛНИ МЕРКИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ

ПРОЧЕТИ⇒   

22/05/2020г.

Уважаеми родители,

във връзка с предстоящото отваряне на ДГ166"Веселушка" от 26.05.2020г.,родителите следва да попълнят и представят декларация за информирано съгласие относнопосещаване на детската градина в условията на епидемия.От 26.05.2020г. приема ще се извършва от централния вход на улица Гарски пътник №23, от 7.30ч. до 9.00ч.при строго спазване на противоепидемичните мерки.

 

УКАЗАНИЯ ОТНОСНО СПАЗВАНЕ НА ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ В ДГ 166 "ВЕСЕЛУШКА'':

МЕРКИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА СЛЕД ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРИЕМА НА ДЕЦА.

прочети ⇒  

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА В ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА, СВЪРЗАНА С РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА  COVID-19.

почети⇒ 

 

20/05/2020г.

ВСИЧКИ РОДИТЕЛИ, ЖЕЛАEЩИ ДЕЦАТА ИМ ДА ПОСЕЩАВАТ ДЕТСКА ГРАДИНА,ТРЯБВА ДА ПРЕДСТАВЯТ ПРИ ПРИЕМА  ПОПЪЛНЕН И ПОДПИСАН ОБРАЗЕЦ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ.

СВАЛИ ОБРАЗЕЦА ОТ ТУК   

19/05/2020г.

АНКЕТА ОТНОСНО  ПОСЕЩЕНИЕ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА       

ПОПЪЛНИ ТУК

14/05/2020г.

АНКЕТА ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦАТА , ЗАПИСАНИ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА 

ПОПЪЛНИ

 

 

14/05/2020г. 

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ НА КЛАСИРАНИ ДЕЦА      

 

 

23/04/2020г. 

 ДОСТАВКА НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ЗА ДГ №166"ВЕСЕЛУШКА"

Уважаеми родители,

съгласно действащите схеми "Училищно мляко" и "училищен плод04/23/2020" на Държавен фонд "Земеделие", децата, обучаващи се в ДГ№166"Веселушка", имат право да получат еднократно общо полагащите им се плод или зеленчук и млечни продукти за периода на извънредното положение- от 13.03.2020г.до 13.05.2020г.Полагащите се продукти  за едно дете общо за посочения период са: 390гр. кашкавал и 3,800кг. краставици, всичко опаковано в индивидуална опаковка за всяко дете.

На 29.04.2020г (сряда)ДГ№166 "Веселушка "ще раздаде продуктите на заявилите интерес родители на място в детската градина в часовия интервал между 8.30ч и 12.00ч.

Важно за нас е да знаем колко от Вас желаят да получат продуктите, за да направимсъответната безопасна за всички организация по раздаването.Всички не заявени  за получаване продукти ще бъдат разпределени съгласно разпоредбите на чл.14, ал.2, т.14 и ал.5 ат.2 от Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения, тоест на останалите деца от учебното заведение.

Моля да изпратите Вашия отговор в срок до 24.04.2020г 16.00ч, като последвате линка и попълните формата за обратна връзка.Обърнете внимание, в случай , че имате повече от 1 дете, записани в градината, ще е необходимо да попълните съответния брой пъти същия въпросник за всяко дете.

Благодаря за съдеиствието! Бъдете здрави!

Моля, последвайте линка към въпросника    »»»  ТУК   

 

 

 

25/03/2020г.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с усложнената епидемиологична обстоновка, свързана с разпространението на COVID-19 и обявеното с Решение от 13.03.2020г. на Народното събрание на Република България извънредно положение, Ви уведомявам, че за заплащане на дължимите такси за месец март 2020г. , ръководството на Детска градина № 166, предлага възможност за заплащане по банков път. На адрес  www.roditel.eu можете да разберете каква е дължимата от Вас такса за посещение на детска градина.

Банковата сметка на детската градина е :

IBAN: BG60SOMB91303140409100

BIC:SOMBBGSF

ВАЖНО:

В платежният документ следва да се посочи:

Име на получателя: Детска градина №166 "Веселушка"

Основание за плащане: "Такса за детска градина за м. III.2020г."

Още пояснения : Трите имена на детето и групата

Може да се превежда само месечната такса за посещение на детската градина, а не суми за допълнителни образователни дейности !

С уважение, 

М.Петрова,

Директор на Детска градина №166

 

27.08.2019г.             Уважаеми родители

Медицинските изследвание и сроковете за валидност на лабораторните резултати за прием в детската градина са нормативно определени в Наредба №3 /2007г за здравните изисквания към детските градини.

ЗА ПЪРВОНАЧАЛЕН ПРИЕМ В ДЕТСКА ГРАДИНА/ когато детето не е посещавало детско заведение/: Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина.

Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина.

ПРИ ОТСЪСТВИЕ НА ДЕТЕ ОТ ДЕТСКАТА ГРАДИНА за повече от 30 дни, ако има епидемиологични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии/ако няма епидемиологични показания се представя само медицинска бележка от личния лекар за липса на контакт със заразно болен./, при отсъствие за повече от 2 месеца- еднократен отрицателен резултат за чревни паразити.

ПРИ ОТСЪСТВИЕ НА ДЕТЕ ЗА ПОВЕЧЕ ОТ 10 ДНИ се представя медицинска бележка от личния лекар за липса на контакт със заразно болен.

Медицинска бележка от личен лекар задължително се представя, когато медицинската сестра в детската градина е върнала детето поради заболяване.

Медицинска бележка, представена за извиняване на отсъствия задължително трябва да съдържа диагноза и период на домашно лечение, амб.№, подпис и печат.

ВАЖНО!!!

На основание : Писмо с Изх.№РУО1-24197/13.08.2019г. на Началника на РУО-София-град и писмо с ИЗХ № 14-944/08.08.2019г на Директора на Столична РЗИ до общопрактикуващите лекари и Наредба №6/09.07.2019г.за реда и условията за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на отделни заразни болести на дихателната система е разпоредено, личните лекари да предоставят на децата лична здравно профилактична карта с попълнен имунизационен статус.

Същите трябва да бъдат донесени в периода от 02.09.2019г.до 16.09.2019г.

Директор: М.П.

 

25.06.2019г      З А П О В Е Д ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЗАЯВИТЕЛ ⇒

 

05.06.2019г.                              О Б Я В Л Е Н И Е

 

За набиране на предложения за доставка на продукти по схемите "Училищен плод" и "Училищно мляко" за учебната 2019г/2020г.

   

      прочети тук    ⇒    

 

 

 

 

 

 

 

12/03/2019г.                 В А Ж Н О

Посещението на детската градина през периода от 01 юни 2019 г до 14 септември , съобразно Решение №25 на СОС от 2010г. , е по предварителна писмена заявка от родителите.В този период детското заведение работи със слети групи.

През месец август 2019г. ДГ№166 " Веселушка "няма да работи с деца , поради извършване на ремонтни и санитарно- хигиенни дейности.В този период записаните с предварително подадено заявление деца от ДГ №166 " Веселушка " ще посещават  ДГ№ 175 "Слънчеви лъчи" намираща се на  ул. "Тодор Чипев" №1.

Предварителната  писмена заявка се приема до 19 април 2019г, която може да изтеглите

от тук »»»   

 

 


 

 

 

ГРАФИК НА РОДИТЕЛСКИТЕ СРЕЩИ

26.09.2017г. 

17,00ч   първа група "Смехоранчета"  г-жа Дочева , г-жа Найденова

17,30ч   четвърта група"Звездички" г-жа Златева , г-жа Чутуркова

27.09.2017г.

17,30ч втора група "Светулка" г-жа Николова, г-жа Петкова

17,30ч трета група "Мечо Пух"г-жа Христова, г-жа Начева

 

 

 

29.08.2017г.         ПРОТОКОЛ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА - ДОД

                                           протокол⇒      

 

09.08.2017г.                                                                             О Б Я В А

За провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности, които не са дейност на ДГ№166"Веселушка" за учебните 2017/2018, 2018/2019 и 2019/2020  години.

                       пълен текст на обявата ⇒

срок за подаване на документи от 21.08.2017г до 23.08.2017г включително от 9:00ч до 14:00ч

 

08.08.2017г.      Заповед за спиране на конкурс

30.07.2017г                                                                                      Обява

За провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности, който не са дейност на ДГ№ 166 "Веселушка"

за учебната 2017/2018 година

пълен текст на обявата  ⇒  

срок за подаване на документи от 01.08.2017г. до14.08.2017г. включително

 

 

 

 

 

 

 

 

Съобщение

Във връзка с НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ СТОЛИЧНА ОБЩИНА, провеждането на санитарно хигиенни дейности и организацията на работата през летния период, всички родители да попълнят заявления за присъствие/отсъствие на децата.

Бланката може да разпечатате от тук    ,    facebook страницата https://www.facebook.com/grups/ДЕТСКА ГРАДИНА №166"ВЕСЕЛУШКА"/ или да получите от госпожите на групите.

Срок за подаване на заявленията 10 април 2017г.

 

 

 

 

ПОКАНА 

Уважаеми родители,
В изпълнение на чл. 265 от Закона за предучилищно и училищно образование и Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата Ви каня на родителски събрания  за излъчване на представители на групите в Обществен съвет към ДГ№1
66 "Веселушка".Избирането на представители на родителите ще се проведе на два етапа:1.Срещи на родителите на всяка група, на които се излъчват по двама представители:

 

 

2.Събрание на всички избрани от групите представители за избор на:членове на Обществения съвет и резерви,председател с явно гласуване
на
21 декември от 17:00 часа
Информация за участие в обществения съвет:
Членове на Обществения съвет могат да бъдат:
1. Родители на деца от детската градина
2. Професионално доказани личности от различни области на обществения живот
Не може да бъде член на Обществения съвет лице, което е:
1. Осъждано за умишлено престъпление от общ характер
2. Член на родителското настоятелство на детската градина
3. В трудово или облигационно правоотношение с детската градина, изпълнител или в трудово правоотношение с изпълнител по договор, възложител на който е детската градина, първостепенният разпоредител с бюджет или кметът на района.
Дейност и организация:
1. Членовете на Обществения съвет се избират за срок от три години
2. Общественият съвет към ДГ№1
66 "Веселушка"включва представители на родителите на деца от детската градина, чиито брой се определя от директора и един представител на финансиращия орган, който се определя от кмета на общината.
3. Общественият съвет се свиква на заседание най-малко 4 пъти годишно
4. Общественият съвет в ДГ№1
66 "Веселушка":

 

 

Малинка Петрова
Директор
ДГ№166 "Веселушка"

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 


 

07.09.2016г.                                          СЪОБЩЕНИЕ
     При отсъствие на дете от детската градина се изискват следните медицински документи:

 

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ, КОЙТО ЖЕЛАЯТ ДА ПОЛЗВАТ ПРЕФЕРЕНЦИЯ ПРИ ЗАПЛАЩАНЕТО НА МЕСЕЧНА ТАКСА ЗА ПОСЕЩЕНИЕ НА ДГ№166 ПРЕЗ 2016г/2017г.

ДОКУМЕНТИ - ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ОБРАЗЕЦ ПРИДРУЖЕНА С НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ СТОЛИЧНА ОБЩИНА, РАЗДЕЛ III СЕ ПАДАВАТ ВСЯКА УЧЕБНА ГОДИНА.

ДОКУМЕНТИ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ В КАСАТА НА ДГ№166"ВЕСЕЛУШКА .

КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ -26.09.2016г.вкл.

Подадените след този срок документи ще бъдат разглеждани и преференцията ще се отнася за следващия месец.

Образец  може да изтеглите от     или да получите на място в касата на ДГ №166"Веселушка".